30.4. neděle od 17. hod

30.4. neděle  od 17. hod
Čarodějnice - zahájení sezóny od 17 hod.

Revival Swing Band Praha
Mimo jiné též program a soutěže pro malé čarodějnice !!!

Vstupné 100,- Kč