Historie festivalu "Salon tradičního jazzu"

 

Mezinárodní jazzový festival Salon tradičního jazzu se konal od roku 1985 v Praze na Výstavišti – v bývalém PKOJF. Každoročně na něm vystupovaly takřka všechny české kapely tradičního jazzu a všechny ročníky byly obohaceny o vystoupení zahraničních  hostů  -  výborných muzikantů zejména z Polska a tehdejší NDR.

Po revoluci 1989 byla tradice festivalu přerušena. Nechtěli jsme, aby tak významný festival zanikl.  Antonín, který byl  členem  tehdejšího festivalového výboru se domluvil se všemi bývalými členy výboru (s ing. A. Bendou, A. Matznerem, F. Havlínem a dalšími), a po jejich souhlasu bylo konání festivalu od roku 2001 přeneseno do Jazzové zahrady Na Staré štaci. Pořadatelem byla Agentura Jazz Garden.

Salon tradičního jazzu je mezinárodní jazzový festival a pořadatelé se snaží, aby prezentoval to nejlepší z českého a zahraničního tradičního jazzu a swingu. Vše se odehrává v rámci finančních možností pořadatele. Tento festival je jediný festival tohoto druhu v republice – prezentuje tradiční jazz a swing.   

Od roku 2001 vystoupilo na festivalu 110 kapel a 906 muzikantů.

Od roku 2012 pořádá festival Salon tradičního jazzu Agentura Jazz Garden ve spolupráci s MěÚ Neratovice a Společenským domem Neratovice. Část koncertů byla přenesena na Náměstí Republiky do Neratovic a festival byl rozšířen o průvod ulicemi města, a o další akce např. o výstavu jazzových fotografií, o jazzový film, koncerty v hospůdkách, Hyde Park atp.